پایگاه علمی،خبری وتحلیلی کشاورزی گناباد - کاشت گندم در ,

, مرزبندی و طول و عرض نوارها پس از کاشت و با توجه به روش آبیاری، بافت خاک و دبی , سطحی خاک .

مدیریت بحران آب اثر اندرکنش آب سطحی و زیر زمینی روی تالاب ,

مدیریت بحران آب اثر اندرکنش آب سطحی و , ، Qw= دبی جریان , هدایت هیدرولیکی عرضی خاک تالاب نیز .

SIDir | ارزيابي مزرعه اي مدل آبياري سطحي (SIRMOD)(مطالعه ,

, خاک رسی واقع در مزارع تحقیقاتی دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفت 15 دبی مختلف از 08 تا 1 .

عمران مکانیک خاک

عمران مکانیک خاک , - میخ کوبی خاک (nailing) - پی سطحی-پی , هیدرولیکی، تعیین دبی تراوش، تحلیل .

آب و خاک

, ارائه یک معادله دبی , تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با , الگوی تجربی واکنش عرضه .

عرضه کودهای ارگانیک ورمی کومپوست گیلدا در گلستان علی

عرضه کودهای ارگانیک , ورمی کمپوست را بصورت های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان .

ارزیابی روش شماره منحنی رواناب به کمک سنجش از دور و مدل ,

, با استفاده از داده­های ماهوارۀ لندست و نقشۀ گروه هیدرولوژیکی خاک به , دبی حداکثر , سطحی .

توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی ,

توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با , نفوذ برای دبی­های ورودی متفاوت , سطحی; آنالیز .

ارزیابی روش شماره منحنی رواناب به کمک سنجش از دور و مدل ,

, با استفاده از داده­های ماهوارۀ لندست و نقشۀ گروه هیدرولوژیکی خاک به , دبی حداکثر , سطحی .

وبلاگ تخصصی مهندسی آبخیزداری - مقاله ای در مورد منابع ,

وبلاگ تخصصی مهندسی آبخیزداری - مقاله ای در مورد منابع آبهای سطحی ایران 1 , رطوبت خاک

معرفی سیستمهای آبیاری تحت فشار :: سیستمهای نوین آبیاری ,

- در اراضی پرشیب و با عوارض توپوگرافی زیاد از ایجاد رواناب سطحی و فرسایش خاک که از , دبی آب .

انتخاب روش های آبیاری در کشاورزی - بانک مقالات کشاورزی ,

برای رسیدن به این حد، لازم است که ترکیب ویژه ای از تخلیه رطوبت خاک و دبی , خاک سطحی .

سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی،طراحی،اجرا

سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی بدون , با استفاده از آبیاری قطره ای زیر سطحی،سطح خاک اطراف .

درباره دبی | شهر دبی - chehoteli

تور های دبی هتل های دبی , از مجموع وسعت خاک امارات , با فروشگاه های عرضه کننده .

خاکشناسی 88 - کیفیت آب های سطحی

کیفیت آب های سطحی , - تعیین مقدار عناصر کیفیت آب در دبی های شاخص: , مهندسی علوم خاک دانشگاه .

بازنگری شبکه زهکشی رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی

دانش آب و خاک, دوره , رواناب سطحی با استفاده از , دچار اشکال بوده و دبی شبیهسازی .

هیدرولوژی و ژئومورفولوژی ایران - هیدرولوژی (Hydrology)

, (آبخیزداری،هیدرولوژی،ژئومورفولوژی ،آّب،خاک , آبخیز در دبی , و ذخیره سطحی .

سیستمهای نوین آبیاری بارانی و موضعی در کشاورزی

, گیاهان در آنها مقاوم ترند و همچنین بعلت دارا بودن سیستم تنظیم دبی , سطحی خاک , عرضه آب .

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

, به آن افزوده شده وبصورت 3تیمار آبیاری درقالب 3 مقدار متفاوت دبی , خاک شامل , سطحی یکی .

سایت مهندسی آب و خاک - آزمایشگاه آب وخاک

سایت مهندسی آب و خاک - آزمایشگاه آب وخاک - درس به همراه ورزش - سایت مهندسی آب و خاک

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دبی رواناب ماهانه حوزه ,

>ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دبی رواناب , 3-1-2-زمین شناسیو خاک , سطحی ماهانه حوزه .

بازنگری شبکه زهکشی رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی

دانش آب و خاک, دوره , رواناب سطحی با استفاده از , دچار اشکال بوده و دبی شبیهسازی .

دستورالعمل فنی کاشت گندم در شرایط شور - وبلاگ دانشجوی زراعت

, مرزبندی و طول و عرض نوارها پس از کاشت و با توجه به روش آبیاری، بافت خاک و دبی , سطحی خاک .

عرضه کودهای ارگانیک ورمی کومپوست گیلدا در گلستان علی

عرضه کودهای ارگانیک , ورمی کمپوست را بصورت های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان .

سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی،طراحی،اجرا

سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی بدون , با استفاده از آبیاری قطره ای زیر سطحی،سطح خاک اطراف .

ترجمه مقاله اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های ,

دانلود مقاله انگلیسی اثر زبری سطح بر ضریب دبی و , زبری سطحی و 5 , خاک مبلغ : 29800 .

گلخانه - انتخاب روش های آبیاری در کشاورزی

, ، شکل شناخته شده ای از روش های آبیاری سطحی است همچنین این خاک است که , رطوبت خاک و دبی .

وبلاگ تخصصی عمران - سوالات فرسایش خاک سال 1387

, سوالات فرسایش خاک سال , ذخیره سطحی 3 ) , 10 میلی متر در دقیقه باشد حداکثر دبی ایجاد شده .